Mogelijkheden met onze 3D Scanner

Met Faro als huisleverancier zijn we inmiddels bij de 5e generatie 3d scanner aangeland met een unieke combinatie van snelheid, nauwkeurigheid en resolutie. De compacte en lichtgewicht scanners zijn als handbagage in het vliegtuig mee te nemen en stellen ons daardoor in staat om tegen lage kosten wereldwijd onze 3DLS diensten te verlenen. Naast mobiele terrestrial scanning kunnen we tegenwoordig ook Object Scanning voor producten (hoge nauwkeurigheid) aanbieden evenals Drone Mapping voor het in kaart brengen van grotere sites infrastructurele projecten.

3D Scanning binnen architectuur

Toepassingen:

 • Inspectie van gevels: Dimensionale 3D-inspectie van delen van gebouwschillen en gevels voorafgaande aan de definitieve plaatsing.
 • Scan-to-BIM: Leveren van informatie uit de werkelijkheid in BIM-modellen.
 • Gebouwomgeving: Nauwkeurige geometrische vastlegging van bestaande kenmerken als basis voor verbouwingen of uitbreidingen.
 • Optimalisatie van ruimte: Dankzij eerder gemaakte 3D-modellen.

Voordelen:

 • Snel, eenvoudig en volledig vastleggen van de feitelijke toestand van gebouwen
 • Betrouwbare gegevenskwaliteit door on-site compensatie en on-site registratie
 • Baanbrekende prijs-prestatieverhouding
 • Fotorealistische beeldvorming en 3D-visualisatie van verschillende concepten van gebouwgebruik
 • Directe gegevensverwerking in alle gangbare CAD-programma’s
 • SCENE WebShare Cloud voor eenvoudige en beveiligde online-uitwisseling van scangegevens via internet
 • Aanmaak van precieze Revit®-modellen op basis van scangegevens dankzij FARO As-Built voor Autodesk® Revit

3D Scanning binnen de bouw

Toepassingen:

 • Analyse en onderhoud van gebouwen: Snel en kosteneffectief de stabiliteit van de draagstructuur testen en slijtage opsporen
 • Bewaking van de voortgang van het bouwproces: Naadloos vastleggen en monitoren van de voortgang van bouwprocessen ten behoeve van de wettelijk voorgeschreven en technische documentatie.
 • Inspectie van vrij gevormde onderdelen: Nauwkeurige dimensionale controle van complexe componenten, zoals elementen met onregelmatige vormen.
 • Controle van vervormingen: Documenteren van vervormingsprocessen en monitoren van tegenmaatregelen.
 • Coördinatie: Verbeterde samenwerking in projecten waarin meerdere vakgebieden samenkomen

Voordelen:

 • Snel, eenvoudig en volledig vastleggen van de feitelijke toestand van bouwplaatsen
 • Betrouwbare gegevenskwaliteit door on-site compensatie en on-site registratie
 • Baanbrekende prijs-prestatieverhouding
 • Fotorealistische beeldvorming en 3D-visualisatie van de bouwvoortgang
 • Directe gegevensverwerking in alle gangbare CAD-programma’s
 • Eenvoudige vergelijking van variaties in het bouwproces en bij uiteindelijke gebouwinspecties
 • SCENE WebShare Cloud voor eenvoudige en beveiligde online-uitwisseling van scangegevens via internet
 • Interactieve virtuele tours van uw kantoor of productie
 • Aanmaak van precieze Revit®-modellen op basis van scangegevens dankzij FARO As-Built voor Autodesk® Revit

3D Scanning binnen cultureel erfgoed

Of het nu gaat om restauratie of wetenschappelijke analyses, voor het beveiligen van beschermde gebouwen of voor virtuele presentaties van historische locaties: de FARO Focus Premium biedt de mogelijkheid om een volledige en gedetailleerde 3D-documentatie van historische bouwwerken en opgravingen op te stellen. Dankzij de geïntegreerde kleurencamera kunnen direct fotorealistische 3D-afbeeldingen worden gemaakt.

Toepassingen:

 • Reconstructie: Gedetailleerde 3D-gegevens voor de reconstructie van verloren geraakte uiterlijke kenmerken van delen van historische plaatsen of archeologische objecten.
 • Restauratie: Vervaardigen van 3D-modellen voor restauratiedoeleinden, waarbij de essentie van het oorspronkelijke gebouw behouden blijft en steigers onnodig zijn.
 • Behoud: Nauwkeurige 3D-CAD-documentatie voor behoud en bescherming van historisch/archeologisch materiaal en inventaris.

Voordelen:

 • Eenvoudige, snelle en volledige registratie van de actuele toestand van historische plaatsen of archeologische objecten
 • Exacte digitale 3D-registratie van complexe vormen van historische gebouwen en beeldhouwwerken met een hoge mate van detail
 • Eenvoudig refereren van meerdere scans van grote objecten met behulp van GPS en afstandsbediening via wifi
 • In combinatie met FARO SCENE en FARO As-Built wordt een volledige workflow voor documentatie van historische gebouwen en archeologische opgravingen in CAD geleverd

3D Scanning voor inspectie en reverse engineering

Toepassingen:

 • Reverse engineering: Kopieën van producten en componenten waarvoor geen bouwtekeningen en/of CAD-gegevens beschikbaar zijn
 • Spaninrichtingen en fittingen aan de binnenzijde: Nauwkeurige 3D-CAD-documentatie van complexe interieurs van schepen, auto’s of vliegtuigen als basis voor het plannen van verbouwingen
 • Productiedocumentatie: Volledige 3D-documentatie van de productiestatus van complexe machineonderdelen
 • Kwaliteitscontrole: Nauwkeurige 3D-documentatie en dimensionale inspectie van grote en complexe componenten zoals rotorbladen, turbines, scheepspropellers, enz.

Voordelen:

 • Kostenefficiënte, snelle en nauwkeurige 3D-weergave van de as-built geometrie van grote producten
 • Geautomatiseerde productiecontroles tijdens het proces maken een uitgebreide 3D-inspectie en controle van onderdelen mogelijk
 • Minder afgekeurde exemplaren en correctiewerk dankzij vroege en uitgebreide 3D-kwaliteitscontrole

3D Scanning voor procesindustrie en digitaal fabriek

Toepassingen:

 • Verbouwingen en uitbreidingen: Nauwkeurige 3D-documentatie van de actuele toestand van het gebouw als planningsbasis voor verbouwingen en uitbreidingen
 • Offsite productie: Mogelijkheid van precies passende off-site montage dankzij exacte 3D-CAD-gegevens en dimensionale controle
 • Activabeheer: Vereenvoudiging van faciliteitenbeheer, onderhoud, training, enz. door volledige 3D-mastergegevens, simulaties en training in virtual reality
 • Verbeterde coördinatie tussen verschillende vakgebieden en uitgebreide documentatie van en toezicht op alle werkzaamheden

Voordelen:

 • Extreme tijdsbesparingen en zeer betrouwbare 3D-documentatie van complexe fabrieken en installaties
 • Risicobeperking in brownfieldprojecten die moeilijk of alleen tegen hoge kosten toegankelijk zijn en waar de tijdschema’s krap zijn
 • Brownfieldkosten kunnen worden verlaagd met 5-7%, correctiewerkzaamheden tot minder dan 2%. *Tijdschema’s kunnen met wel 10% worden ingekort
 • Efficiënte controle en inspectie van gezondheid en veiligheid, en van milieuregelgeving
 • In combinatie met SCENE en FARO As-Built voor AutoCAD-software levert FARO een volledige workflow voor documentatie van industriële installaties in CAD

3D Scanning voor civiele techniek en landmeting

Toepassingen:

 • Projecttoezicht: Wanneer uitgravingen, bruggen, torens, open mijnen, wegen, spoorwegen, reservoirs of pijpleidingen moeten worden gebouwd, moeten de afzonderlijke projectfasen altijd nauwgezet worden bewaakt om aan de vereisten van het project te voldoen.
 • Bewaking van vervormingen: Vaststellen of het gemeten bouwwerk of object van vorm verandert of zich verplaatst. Dit bespaart tijd en correctiewerk tijdens de bouw.
 • Berekening van grote volumes: Wanneer grote hoeveelheden los materiaal moeten worden gemeten, bijvoorbeeld in schepen, silo’s of in pakhuizen, is het regelmatig kunnen vaststellen van grote volumes een belangrijke factor. Met laserscanning kunnen snelle, nauwkeurige en betrouwbare dimensionale berekeningen worden uitgevoerd.
 • Kwaliteitscontrole: Nauwkeurige laserscanning waarborgt dat de uiteindelijke as-built situatie overeenkomt met het beoogde ontwerp en beperkt de kans op problemen tot een minimum.

Voordelen:

 • Tijdbesparende, snelle, eenvoudige en volledige registratie van de actuele toestand van landmeetlocaties of bouwplaatsen
 • Digitale 3D-gegevensregistratie en analyse van materialen, volumes, structuren en topografie in real time.
 • Het extra lange bereik, de verbeterde gegevensregistratie en de snelle vastlegging van hogeresolutiegegevens verhogen de productiviteit van gebruikers
 • Globale positionering dankzij geïntegreerde GPS
 • In combinatie met FARO SCENE en FARO As-Built-software levert FARO een volledige workflow van scan tot 2D- en 3D-eindproducten

3D Scanner voor de scheepsbouw

Toepassingen:

 • As-built documentatie: 3D-laserscanoplossingen zorgen ervoor dat scheepsrompen en componenten kunnen worden gedigitaliseerd als originele tekeningen ontbreken of onnauwkeurig zijn (wat vaak het geval is bij oude schepen).
 • Behandeling van ballastwater (BWT), retrofit: Aanstaande wetgeving vereist de installatie van systemen voor de behandeling van ballastwater aan boord van alle oceaanvarende schepen. 3D-laserscanning kan een oplossing bieden voor uitdagingen zoals het opmeten van de beperkte ruimte in machinekamers en het registreren van betrouwbare gegevens voor het retrofitproces.
 • Scheepsreparaties: 3D-laserscanning biedt een snelle en nauwkeurige manier om tijdens reparaties scheepsonderdelen te inspecteren om overeenkomst met ontwerpspecificaties en een perfecte match te garanderen.

Voordelen:

 • Een snelle en betrouwbare technologie om complexe as-built situaties in machine- en pompkamers vast te leggen
 • Volledige driedimensionale informatie van de feitelijke situatie
 • Risicobeperking in projecten die moeilijk toegankelijk zijn en waar de tijdschema’s krap zijn
 • In combinatie met FARO SCENE en FARO As-Built-software levert FARO een volledige workflow van scan tot CAD-modellen

3D Scanning voor faciliteitenbeheer

Toepassingen:

 • Documentatie: De Faro Focus Premium registreert nauwkeurig de inventarisgegevens die faciliteitenbeheerders nodig hebben – of het nu gaat om de structurele situatie van een productiefaciliteit of de service-installaties in een kantorencomplex.
 • Plannen van structuurwijzigingen: De scangegevens bieden een nauwkeurig driedimensionaal model van de feitelijke status van het gebouw. Hierdoor kunnen faciliteitenbeheerders de gebruiksopties van ruimten doornemen nog voordat het eigenlijke plannen begint.
 • Herplannen van technische aanpassingen: Aanpassingen van technische installaties, zoals leidingen, luchtkokers en elektrische toevoerleidingen, kunnen van tevoren in het virtuele model aanschouwelijk worden gemaakt en gecontroleerd. Dit biedt een stabiele basis voor het herplannen.

Voordelen:

 • Volledige en nauwkeurige 3D-documentatie van de actuele situatie van gebouwen en bouwplaatsen
 • Speciaal geschikt voor faciliteitenbeheerders, architecten, bouwkundig ingenieurs, bouwdeskundigen en landmeters
 • De optimale basis voor de planning en uitvoering van bouwprojecten en het beheer van onroerend goed
 • In combinatie met FARO SCENE en FARO As-Built voor AutoCAD-software levert FARO een volledige workflow van scan tot FMCAD-eindproducten