Vervormingen van wanden en vloeren

Vervormingen, verzakkingen of slijtage aan vloeren en ovenwanden en tanks kunnen met 3D-Scanning prima in kaart gebracht worden. Middels kleurenpatronen worden door software snel en de afwijkingen gedetailleerd inzichtelijk gemaakt. Ook kunnen door momentopnames in de tijd vervormingen vergeleken worden door de puntenwolken met elkaar te vergelijken.

3d analyse maken van muren vloeren en tanks

3d vloer analyse

 

 

 

 

 

 

In het linker voorbeeld is een deel van een ovenwand te zien met daarin duidelijke afwijkingen door herhaaldelijk de wand te scannen kunnen wij inzichtelijk maken wat de verschillen zijn tussen de twee verschillende scanmomenten.

Met behulp van onze software kunnen we snel duidelijk maken waar er hoogte verschil / verzakkingen zitten in vloeren. In het rechter voorbeeld is groen het waterpas ijk-niveau; rood is hoger en blauw is lager.
dankzij onze 3d scan software verzakkingen in vloeren controleren
 

 

Bovenstaand een cloud to cloud vergelijking met twee verschillende scanmomenten van een rotonde, het eerste scanmoment is van de funderingslaag en de tweede van de toplaag, op deze manier is goed inzichtelijk te maken wat de onderlinge verschillen en laagdiktes zijn.