Stork Pompen

3D-laserscans leidend bij modernisering pompgemaal

3D-laserscans leidend bij modernisering pompgemaal

‘Alle puzzelstukjes vallen in elkaar’

Stork Pompen werkt aan de ingrijpende modernisering van gemaal Spijksterpompen in Groningen. Vanwege de complexe engineering-aspecten bracht Ergo-Design met 3D-laserscanning de pompen en het pomphuis van het gemaal honderd procent maatnauwkeurig in beeld. ‘Dankzij de 3D-scans weten we op de ontwerptafel al wat er exact mogelijk is en hoe we nieuwe installatieonderdelen optimaal in kunnen passen’, zegt businessdeveloper Geert Hoeflaak. Het 3D-model levert bovendien tijdwinst op in de engineeringfase

Waterschap Noorderzijlvest is gestart met een omvangrijke uitbreiding van de bemalingscapaciteit van het gemaal Spijksterpompen nabij de Groningse Eemshaven. Vergroting van de afvoercapaciteit is nodig om de steeds heftiger regenval door de klimaatverandering en de gevolgen van bodemdaling op te vangen. Naast het vervangen van de elektrotechnische en besturingsinstallaties worden de twee pompen door leverancier Stork Pompen ingrijpend vernieuwd en van een compleet nieuwe aandrijflijn voorzien. De eerste pomp is inmiddels onder handen genomen en succesvol getest. Na het natte winterseizoen is de tweede pomp in het voorjaar van 2020 aan de beurt. Voor het renovatieproject bracht Ergo-Design het pompgemaal met 3D-laserscanning honderd procent maatnauwkeurig in beeld. “We maken vaak gebruik van de 3D-laserscantechnologie van Ergo-Design. Zij behoren tot de koplopers op dit vlak. Vanwege de complexe engineering-aspecten besloten we dat bij dit project ook te doen”, vertelt businessdeveloper Geert Hoeflaak van Stork. “Door de 3D-scans weten we op de ontwerptafel al wat er exact mogelijk is en hoe dat straks in de nieuwe situatie uitpakt. We kunnen alles immers honderd procent passend maken. Nieuwe onderdelen, zoals tandwielkasten en frequentieomvormers, kunnen we optimaal laten aansluiten.”

De 3D-laserscans stellen de betrokken medewerkers van Stork Pompen in staat de pompinstallaties visueel in fotokwaliteit te bestuderen en te meten. Ook medewerkers die niet ter plaatse zijn geweest, legt 3D-scanningspecialist Kees Brugman van Ergo-Design uit. “Ook van normaal niet-zichtbare delen van de installatie zijn exacte afmetingen beschikbaar. De pompen stonden bijvoorbeeld stil tijdens het scannen, zodat we het schoepenrad eveneens in kaart konden brengen. Ook de dimensies van deze ruimte zijn dus beschikbaar.”

Puntenwolk

De 3D-scans van Ergo-Design dienen niet alleen als basis voor het voor het prefab-ontwerp van de nieuwe installatie, maar zorgen in de praktijk voor een soepelere engineering, aldus Hoeflaak van Stork Pompen. “Omdat de bestaande situatie nauwkeurig in het 3D-model staat, kunnen we op afstand alle technische installaties exact op maat ontwerpen. Daarvoor hoeven onze medewerkers niet telkens naar het gemaal toe.” Niet alleen de engineeringfase is daardoor sneller verlopen, ook de uitvoering ging volgens Hoeflaak veel vlekkelozer. “We hebben zeker een aantal dagen minder werk aan het project gehad. De 3D-scans waren bovendien erg nuttig voor het samenspel met onze opdrachtgever. De medewerkers van het waterschap konden in één oogopslag zien wat wij bedoelden.”

Puntenwolk & 3D-model