dinsdag, 19 november 2019

Harsco

3D scanning t.b.v. een snellere steigerbouw

Harsco is een professionele steigerbouwer voor allerlei grote onderhouds- en revamp activiteiten. Bij een nieuwe steiger is Veiligheid prioriteit nr. 1. Een nieuw ontwerp moet:

  • een stabiele en veilige constructie bieden
  • de process-installatie goed omsluiten
  • op een efficiënte manier kunnen worden opgebouwd en afgebroken

Dit vereist een zorgvuldige voorbereiding. Oorspronkelijk werden complexe installaties in kaart gebracht met een aantal oude tekeningen (vaak 2D en niet ‘up to date’), aanvullende recente foto’s en een grote hoeveelheid handmatige metingen. Ondanks al deze inspanning komen er nog steeds verrassingen voor bij de opbouw van de steigers. Afsteunpunten blijken in de praktijk bv. anders van vorm en locatie dan verwacht op basis van tekeningen. Dat betekent dat vanwege de veiligheid de berekeningen opnieuw gemaakt moeten worden en de bouw wordt stilgelegd tot de berekeningen zijn goedgekeurd. Het mag duidelijk zijn dat dit kostenverhogend werkt en misschien nog wel belangrijker, de bouwplanning verstoort.

3D laser-scanning en de opvolgende modellering biedt een grote stap vooruit bij het uitvoeren van deze projecten. Met de 3D-laser worden in 1 dag complete installaties in kaart gebracht met een hoge nauwkeurigheid. Zonder groot risico voor de operators en engineers worden, zelfs moeilijk bereikbare plekken, de installatiedelen in kaart gebracht in een centraal coördinatensysteem. De puntenwolkresulaten zien eruit als goede foto’s (tegenwoordig zelfs in kleur) en bevatten direct meetbare informatie. Scanmodellen (puntenwolken) dienen als basis voor een 3D-CAD model of worden als onderlegger gebruikt voor het redesign. Dit bespaart tijd en kosten bij het meten maar veel belangrijker het verhoogt de veiligheid door het voorkomen van misfits in het ontwerp en bouwproces.

Het zal duidelijk zijn dat de gescande informatie ook van grote waarde is voor de andere partijen die betrokkenen zijn bij het installatie ontwerp, engineering, werkvoorbereiding, bouw en onderhoud. 1 datamodel voor asset management gedurende de gehele lifecycle van de installatie werkt uiteraard kostenverlagend.

  

Productie-Industrie | Procesindustrie | Architectuur | Onderzoek