dinsdag, 19 november 2019

Bierbrouwerij

Bierbrouwerij gedocumenteerd middels 3D-Laserscanning

Voor het documenteren van een internationaal brouwerij project koos het engineering bureau, dat verantwoordelijk is voor de brouwerij installaties, 3D-laser-scanning om de ‘as-built’ situatie vast te leggen.

De 3D laser scans en al beschikbare 2D documentatie worden gebruikt als basis voor het creëren van een compleet 3D CAD model met ‘Piping, Equipment, Cable trays, HVAC’, etc. Het engineering bureau kan op deze wijze de ‘as built’ situatie voor zichzelf en de klant documenteren, en daarnaast de aansluiting op de nieuwe installatie toetsen.

Het op locatie scannen van 3 tankgebouwen, 2600 vierkante meter, werd in 1 dag uitgevoerd. Voor het vastleggen van toekomstige aanpassingen/uitbreidingen is een Factory Referende Grid aangebracht. De digitale fabriek is daardoor voor alle engineers visueel in fotokwaliteit op elke laptop te raadplegen en in millimeter nauwkeurigheid na te meten. Een enorm voordeel t.o.v. de klassieke manier van reizen, foto’s maken en handmatig inmeten.

 

 Procesindustrie | Architectuur | Onderzoek